Archiv původní Úřední desky
(dokumenty vyvěšené do 30.9.2011)

Zpět na přehled souborů

Download... OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU
Městský úřad Mnichovo Hradiště, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve smyslu ust. § 6 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona zahájení řízení o územním plánu: „Územní plán Březina“, zpracovaném dle § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

Platnost: 02.09.2010
Vyvěšeno: 15.07.2010
Pozn.:
Zdroj: http:// nebo mailto:
Velikost: 66kB
Počet stažení: 646x

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz